Výmena

Táto aktivita je vhodná pre väčší počet ľudí. Všetci sedia v kruhu na stoličkách. Učiteľ kladie otázky a každý, kto na danú otázku odpovie kladne, musí si vymeniť svoje miesto s ostatnými kladne odpovedajúcimi hráčmi.

Otázky:

1. Komu do tejto triedy chodí dcéra?

2. Kto pracuje vo verejnej správe?

3. Komu meno začína na písmeno „M“?

4. Kto má rad čokoládu?

5. Kto má modré oči?

6. Kto rád číta?

7. Kto si ráno rád dlho pospí?

8. Kto bez rannej kávy neurobí ani krok?

9. Kto má topánku číslo 39?

10. Kto má radšej leto ako zimu?

11. Kto pomáha robiť dieťaťu domáce úlohy?

12. Kto má rád svoje dieťa?

Pri tejto hre sa väčšina rodičov uvoľní a uvedomí si, že skutočne s mnohými ďalšími rodičmi majú mnoho spoločné a vzájomné premiestňovanie prináša so sebou veľa úsmevných situácií (hlavne, keď rodičia zúfalo hľadajú voľnú stoličku).

Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán