Športové hry

Netreba zabúdať ani na klasické športové hry ako sú futbal, volejbal, vybíjaná, naháňačka, ktoré so sebou prinášajú nielen veľa zdravého pohybu, ale aj zábavy.
Lopty Rakety

Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán