Klbko

Klbko Účastníci sedia v kruhu. Učiteľ začína tým, že hodí niekomu klbko vlny držiac koniec v ruke a zároveň mu položí otázku, na ktorú daný účastník bez nútenia odpovedá. Po odpovedi hodí klbko niekomu inému, pričom drží vlnu v ruke a tiež mu položí otázku. Týmto spôsobom sa vytvorí medzi účastníkmi sieť.

Otázky môžu byť rôzne:

1. Ako sa dnes cítiš?

2. Čo zaujímavé si naposledy čítal?

3. Aké máš plány na prázdniny?

4. Kde pracuješ?

5. Aký si mal najkrajší zážitok v minulom roku?

6. Kto je tvojím vzorom?

Namiesto otázok sa môžeme pýtať na meno účastníka alebo ten, ktorému sme hodili klbko, povie sám svoje meno kvôli zoznámeniu. Môže sa prijať pravidlo, že ten, kto hádže klbko vlny, povie tomu, komu ho hádže niečo pozitívne. Keď sú účastníci spojení sieťou z vlny, môžeme sa opýtať, ako sa cítia. Nakoniec sa sieť môže rozplietať a to tak, že sa klbko hádže naspäť po poriadku a vlna sa navíja.

Zobraziť použitú literatúru

Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán