Smajlíci

Ide o rozohrievaciu hru, ktorá slúži na uvoľnenie rodičov po dlhom a často namáhavom pracovnom dni. Na podlahu alebo na stenu pripevníme 5 rôznych smajlíkov, pričom každý z nich vyjadruje inú náladu, napríklad šťastnú, smutnú, nahnevanú, unavenú a spokojnú.

Priebeh hry:

Učiteľ vyzve rodičov, aby sa postavili k smajlíku, ako sa momentálne citia. Tak sa vytvoria skupinky, v ktorých rodičia navzájom komunikujú, prečo sa postavili k danej tváričke. Jeden hovorca z každej skupiny prezentuje ostatným rodičom, prediskutované pocity a motívy výberu daného smajlíka. Učiteľ hrá túto hru spolu s rodičmi.
Smajlík Smajlík

Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán