Sklenená tabuľa

Sklenená tabuľa Hra je vhodná pre väčší počet hráčov. Počas rodičovského združenia sa môžu zapojiť všetci rodičia. Učiteľ oznámi, že teraz všetci spoločne uchopia na zemi ležiaci povraz tak, akoby to bola okrúhla tabuľa skla. Túto "tabuľu skla" je potrebné opatrne preniesť cez miestnosť a priložiť ju k stene na miesto, ktoré si vopred určíme.

Hru môžeme vystupňovať tak, že sa bude hrať bez povrazu, čím zvýšime príťažlivosť hry. Táto aktivita napomáha kooperácii ešte nezohratej skupiny, a preto je vhodné po jej skončení klásť rodičom doplňujúce otázky.

Typy otázok:

1. Bola by sa nám rozbila tabuľa skla, alebo nie?

2. Ako sa darila spolupráca?

3. Kto prevzal vedenie?

4. Od koho závisí úspech hry?

5. Ako to šlo tebe?

Na základe týchto otázok môžeme zistiť osobnosť jednotlivých rodičov, poprípade ktorý rodič má najvýraznejšie vodcovské schopnosti a môže ostatných zastupovať.

Zobraziť použitú literatúru

Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán