Bingo šťastného rodiča

Bingo Deň pred rodičovským stretnutím učiteľ so žiakmi vytvorí anketu. Deti odpovedajú na otázky, ktoré učiteľka zostavila tak, aby žiaci mali možnosť pozitívneho pohľadu, nemali negatívne pocity a nemuseli svoje odpovede nijako prikrášľovať.


Otázky pre žiakov:

1. Čo robíš, keď si sám doma?

2. Po čom najviac túžiš?

3. Ktorú vlastnosť máš na rodičoch najradšej?

4. Čím by si chcel byť?

5. Kedy je vaša rodina najšťastnejšia?

6. Čo si rodičia na tebe najviac cenia?

7. Napíš jednu vetu pre rodiča.

Následne na rodičovskom združení dostanú rodičia čisté papiere a sú vyzvaní, aby odpovedali na nasledujúce otázky úprimne, pretože budú odpovedať sami pre seba a keď nebudú chcieť, nemusia sa so svojimi odpoveďami podeliť s ostatnými.

Otázky pre rodičov:

1. Čo robí Vaše dieťa, keď je samo doma?

2. Po čom Vaše dieťa najviac túži?

3. Ktorá Vaša vlastnosť sa mu najviac páči?

4. Čím by chcelo byť?

5. Kedy je Vaša rodina najšťastnejšia?

6. Čo si na Vašom dieťati najviac ceníte?

7. Napíšte jednu vetu pre Vaše dieťa.

Keď sú rodičia s odpoveďami hotoví, rozdajú sa im hárky s odpoveďami ich detí. Rodič, ktorý má zhodné odpovede so svojim dieťaťom, si zakrúžkuje číslo otázky, ak dôjde k odlišnostiam, zapíše si k danému číslu otáznik. Kto má úplnú zhodu, môže zakričať BINGO alebo si ho len pre seba zapíše na hárok papiera. Pre mnohých rodičov táto hra prináša úsmevné zážitky, pre niektorých zase možnosť k zamysleniu nad vlastným dieťaťom a jeho pocitmi či túžbami.

Zobraziť použitú literatúru

Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán