Konfrontácia cieľov

Terč Je veľmi dôležité, aby rodičia vedeli, že učiteľom ide o rovnakú vec ako im a tou je ich dieťa. Na to je nevyhnutná ich vzájomná komunikácia, ktorá má výrazný vplyv na ich spoluprácu. Keďže škola je stále v očiach verejnosti prezentovaná iba ako vzdelávacia inštitúcia, je dôležité, aby výchovno-vzdelávacie ciele učiteľa boli v súlade s cieľmi rodičov. Preto je potrebné si tieto ciele porovnať.

Priebeh činnosti:

  1. 1. Každý rodič si napíše 10 vecí, ktoré chce aby sa jeho dieťa v nastávajúcom školskom roku naučilo.
  2. 2. Rodičia v menších skupinkách (5-6 členov) svoje ciele prekonzultujú a vyberú päť spoločných (najdôležitejších).
  3. 3. Jednotlivé skupiny prezentujú svoje návrhy.
  4. 4. Spoločne s učiteľom vyberú päť najfrekventovanejších cieľov a podiskutujú o nich.
  5. 5. Na záver porovnajú dané ciele s cieľmi učiteľa.

Ak sa rodičia a učiteľ dokážu zhodnúť na prioritách výchovno-vzdelávacieho procesu ich detí, položia tak základný kameň spolupráce.

Zobraziť použitú literatúru

Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán