Daruj pekné slovo

Ruka Je veľmi príjemnou ukončovacou aktivitou akéhokoľvek stretnutia. Rodičia aj učiteľ si obkreslia svoju ľavú ruku na papier, na ktorý sa nezabudnú podpísať a pošlú ju kolovať po triede. Každý rodič do vnútra nakreslenej ruky napíše niečo pekné a milé každému rodičovi z triedy. Takto všetci majú vo svojej ruke napísaný nejaký odkaz, vďaka ktorému môžu ísť s príjemným pocitom domov.

Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán