Dvojsmerná komunikácia

Pre niektorých rodičov, kvôli zamestnaniu, svojmu osobnému postoju či iným okolnostiam, je veľmi náročné nájsť si čas na návštevu školy. Preto môže učiteľ viesť komunikáciu prostredníctvom dialogických odkazov.

Dialogické odkazy

Komunikácia Odkazy, ktoré sa periodicky vymieňajú a umožňujú, aby si učiteľ a rodičia navzájom odovzdávali potrebné informácie. Takéto písomné odkazy sa môžu týkať len jednej oblasti alebo aj viacerých tém. Môžu byť krátke, ale aj dlhé. Učiteľ by mal svoje odpovede písať rýchlo a spontánne. Netreba zabúdať na to, že v takýchto odkazoch nejde o úhľadnosť textu, ale o obsah, ktorý by mal byť predovšetkým úprimný. Dialogické odkazy sú prostriedkom na zistenie, aké má rodič obavy a čo ho na učení jeho dieťaťa zaujíma. Učiteľ sa môže dotknúť problému skôr, ako sa nejaký vyskytne. A okrem toho, sa môže takto dozvedieť veľa vecí o rodine, ktoré im napomáhajú chápať a vážiť si deti i kultúru ich domova.

Príklad dialogického odkazu:

„Milý rodičia, V piatok skonči naša trieda s prvým celkom, ktorý tento rok preberáme v prvouke. V piatok poobede prinesie Vaše dieťa domov zošit, kde je uložených šesť týždňov jeho práce. Bola by som rada, keby ste si spolu našli čas prezrieť si ho a porozprávať sa o snahe, ktorú Vaše dieťa muselo pri tejto práci vynaložiť. Prosím, napíšte mi o tom zopár riadkov (i kvôli tomu, aby som vedela, že ste dostali tento list i zošit).

Ďakujem.“

„Bola som veľmi milo prekvapená Peťovým zošitom. Samozrejme, že som mu to povedala. Zdá sa, že do toho vložil veľa snahy. Zvlášť, keď z neho niekedy neviem vytiahnuť, čo sa v škole dialo. Som rada, že ho učíte rozoznať, čo je dôležité sa naučiť, napríklad veci z histórie krajiny, našej oblasti.

Ďakujem.“

Zobraziť použitú literatúru

Diskusia k článku

Komentár:
Napíšte sem prosím číslo 1:
Meno:
Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán