Asertívna komunikácia

Asertivita znamená primerané a úprimné vyjadrovanie vlastných myšlienok, citov i názorov tak v pozitívnej i negatívnej podobe bez toho, aby sme porušovali práva iných i svoje vlastné. Asertívne správanie je teda také správanie, pri ktorom si dokážeme presadiť svoje požiadavky a potreby takým spôsobom, aby sme zbytočne neubližovali iným a zachovali si sebaúctu.

Poznáme 10 asertívnych práv:

 1. 1.Máš právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky i pocity a niesť za ne a ich dôsledky zodpovednosť.
 2. 2.Máš právo neponúknuť vysvetlenie, výhovorky ani ospravedlnenie svojho správania.
 3. 3.Máš právo posúdiť, či si zodpovedný za hľadanie riešení problémov iných ľudí.
 4. 4.Máš právo zmeniť svoj názor.
 5. 5.Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný.
 6. 6.Máš právo povedať „Ja neviem.“
 7. 7.Máš právo byť nezávislý od priazne iných ľudí.
 8. 8.Máš právo robiť nelogické rozhodnutia.
 9. 9.Máš právo povedať „Nerozumiem.“
 10. 10.Máš právo povedať „Nezaujíma ma to.“

Asertívnemu správaniu sa musíme naučiť. Existuje niekoľko techník ukazujúcich, ako si stáť za svojim názorom a pritom neobmedzovať a neurážať druhých ľudí. Ich používanie v praxi je veľmi náročné, ale je to iba otázka cviku a odhodlania.

Najznámejšie asertívne techniky:

 • Obohraná gramofónová platňa.

Platňa Jej základ spočíva v tom, že stále dookola ako obohratá gramofónová platňa opakujete to, čo chcete, čím dosiahnete splnenie svojej požiadavky. Je dôležité pri tom zachovať pokoj, neargumentovať, neprejavovať pocity zlosti a skutočne iba opakovať a trvať na svojom.

 • Otvorené dvere.

Dvere Sú technikou na odrážanie manipulatívnej kritiky tak, že priznáme svojmu kritikovi, že v tom, čo hovorí môže byť zrnko pravdy. Ale pri tom neplytváme zbytočnými výhovorkami a ospravedlneniami. Dáme najavo, že konečným sudcom seba samého ostávame stále my. Názov „otvorené dvere“ dobre vystihuje pointu tejto techniky. Kritik sa vyhecuje, rozbehne sa a čaká, že narazí na náš odpor, na naše imaginárne zatvorené dvere. My ale v tom okamihu ustúpime a on nič netušiac preletí cez otvorené dvere nášho odporu, čo ho zaručene vykoľají. Poskytneme mu tým priestor, aby sa vyrozprával. Keby sme mu ho neposkytli a zabarikádovali sa, mohol by podľa svojho plánu vo zvyšujúcom sa afekte trieskať do našich zatvorených dverí. Naša neočakávaná ústretovosť ho vyviedla z miery a tým, že mohol povedať všetko, čo chcel sa celá situácia upokojí. Vtedy sa ho môžeme ešte opýtať na ďalšie veci čo mu vadia a pomaly z neho dostávať príčinu, prečo je nahnevaný a začať situáciu konštruktívne riešiť.

Zobraziť použitú literatúru

Diskusia k článku

Komentár:
Napíšte sem prosím číslo 1:
Meno:
07.02.2014
HALA

HALALALALALLAL

07.02.2014
HALA

HALALALALALLAL

04.04.2014
HALA?

HALALALALALLAL?

10.10.2014
patrik sivulič

HALALALALALALA

10.10.2014
adam majcher

HALALALALALA

21.01.2015
hallla

HALALAALA ?? HALALLI HALA

21.01.2015
HEHULA

HALA HULA HULA HOP HULI HULA

27.09.2016
HALA

HALALALALALALALALA

03.11.2016
HULA

HULALULALALULA

07.05.2017
HILA

HILAHULAHALA

Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán