Typológia rodičov

Každý človek má svoje osobnostné črty, ktoré premieta aj do svojho komunikačného štýlu. Preto je pre učiteľa výhodou, keď pozná základnú typológiu rodičov, na základe ktorej môže zvoliť správny postup pri ich vzájomnej komunikácii.

Rodič: Dravec

Dravec Používa komunikačný štýl s útočným nádychom, vystupuje v roli kontrolóra. Počas rozhovoru je dôležité určiť si hranice a asertívne odovzdať všetky potrebné informácie.


Rodič: Úschovník

Úschovníkv Komunikácia začína prebiehať až vtedy, keď má dieťa v škole nejaký problém. Pre efektívnu komunikáciu je potrebný osobný kontakt, písomným odkazom sa treba vyhýbať, pretože sa míňajú účinku.
Rodič: Realista

Realista Jeho komunikačný štýl je vecný, konkrétny a zdvorilý. Komunikácia prebieha nekonfliktne.


Rodič: Kooperátor

Kooperátor Používa optimistický, živý komunikačný štýl. Pri riešení problémových situácií prichádza s konštruktívnymi nápadmi. Pozor na sklon privlastňovať si viac právomocí, ako mu prislúcha.


Rodič: Negativista

Negativista Má kritický postoj ku všetkému, čo sa týka školy. Všetky rozhodnutia považuje za zbytočné a nerozumné. Kritizuje učiteľov, ale neprináša žiadne konštruktívne riešenia. Komunikácia spočíva v používaní krátkych a jasne formulovaných viet a v nereagovaní na nátlakový spôsob komunikácie.


Zobraziť použitú literatúru

Diskusia k článku

Komentár:
Napíšte sem prosím číslo 1:
Meno:
24.03.2010
Anna K.

Veľmi zaujímavé. Ďakujem.

Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán