Použitá literatúra

  • ANIMÁTOR.SK. 1999. Zoznamovačky. [online]. Dostupné na: http://animator.zksm.sk/Stretka/Aktivity/Zoznamovacky/ (cit. 10.2.2010)
Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán