Použitá literatúra

  • BEED, L.P. 1997. Komunikácia s rodičmi ako prostriedok angažovania rodičov do spolupráce so školou. In Technológia vzdelávania, roč. 4, 1997. č. 5, s. 13-15.
Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán