Použitá literatúra

  • BÚGELOVÁ, T. 2002. Komunikácia v škole a rodine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002. 157 s. ISBN 80-8068-133-3.
Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán