Použitá literatúra

  • BÚGELOVÁ, T. 2005. Riaditeľ, učiteľ, rodič a ako si spríjemniť komunikáciu. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum. 2005. 79 s. ISBN 80-8045-373-X.
Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán