Formálne stretnutia

Podanie rúk Najbežnejším formálnym stretnutím rodičov a predovšetkým triednych učiteľov je rodičovské združenie. Klasicky definované rodičovské združenie slúži iba na sprostredkovanie informácií o prospechu a správaní žiakov alebo o činnosti danej triedy. Väčšina z nás je zvyknutá na to, že priebeh takéhoto stretnutia prebieha dlhým monológom triedneho učiteľa, ktorý rodičom odovzdáva najvšeobecnejších správy o žiakoch jeho triedy. Následne sa rodičia postavia do dlhého radu a čakajú, čo im učiteľ povie o prospechu ich konkrétneho dieťaťa. Takéto stretnutia sú príliš neosobné a väčšina z prítomných ich berie ako povinnosť, ktorú musia absolvovať niekoľkokrát počas školského roka. Takáto komunikácia nevedie ku kooperácii či k budovaniu vzájomného partnerského vzťahu medzi rodičmi a učiteľom a preto ju môžeme považovať za neefektívnu. Rodičovské stretnutie môžeme uchopiť aj inak, stačí odhodlanie, silnú vôľu a trochu fantázie. Pomôžeme vám ako na to.

Diskusia k článku

Komentár:
Napíšte sem prosím číslo 1:
Meno:
Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán