Rodičovské združenie inak


Sedenie

Stoličky Jeden z dôležitých aspektov príjemného stretnutia je sedenie. Vítanou zmenou je, keď rodičov posadíme do kruhu. Všetci na seba vidíme, nikto sa nemôže „zašiť“ niekde v zadnej lavici. Aj komunikácia v takomto zoskupení prebieha ľahšie a učiteľ tu nepôsobí ako kontrolór, ale naopak stáva sa tak pre rodiča rovnocenným partnerom. Pre každého účastníka by bolo príjemné malé občerstvenie. Skutočne nemyslíme nachystané švédske stoly, ale postačí káva, čaj a nejaké sušienky.

Pravidlá skupiny

Pravidlá Triedny učiteľ a rodičia vytvárajú samostatnú sociálnu skupinu. Medzi jednotlivými členmi sa postupne budujú vzťahy a začínajú navzájom spolupracovať. Jedna z ciest, ako sa vyhnúť prípadným konfliktom v skupine je vytvorenie si vlastných „Pravidiel skupiny“. Tie si môžu spísať na jeden papier, ktorý budú používať počas ich ďalšieho stretávania sa. Vytvorené pravidlá sa môžu po čase dopĺňať či meniť. Dôležitý je fakt, aby s nimi každý člen súhlasil a celá skupinka bola s nimi stotožnená.

Zoznamovačky

Podanie rúk Zoznamovacie aktivity sú vítané na začiatku školského roka, ale niekedy je vhodné si ich zopakovať aj počas ďalšieho spoločného stretávania sa. Odporúčame vám vyskúšať tieto:

Aktivity

Bingo šťastného rodiča
Konfrontácia cieľov
Daruj pekné slovo

Diskusia k článku

Komentár:
Napíšte sem prosím číslo 1:
Meno:
Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán