Deň otvorených dverí

Otvorené dvere Deň otvorených dverí je významným dňom pre každú školu. Môže byť venovaný nielen rodičom a deťom, ktorí prejavili záujem o danú školu, ale aj tým, ktorí sú už jej súčasťou. Na Deň otvorených dverí je vhodné sa vopred dobre pripraviť. Tak ako učitelia, aj rodičia by mali byť dostatočne dopredu informovaní o tom, kedy je táto významná udalosť naplánovaná. Určite príjemným darčekom pre každého rodiča je pozvánka vytvorená jeho vlastným dieťaťom.

Netreba zabúdať na zábavný a pútavý program, ktorý si deti s pomocou učiteľov nacvičili pre svojich rodičov a hostí niekoľko dní vopred. Počas dňa otvorených dverí by mali mať všetci návštevníci možnosť spoznať školu a jej najdôležitejšie súčasti ako je priebeh vyučovania, učiteľský zbor, vytýčené ciele i materiálne a priestorové vybavenie školy.

Osvedčeným krokom zo strany školy je prítomnosť všetkých učiteľov, ktorí sú rodičom k dispozícii. Táto skutočnosť dáva priestor dieťaťu vypočuť si názor a hodnotenie priamo pred vlastným rodičom, čím sa môžeme mnohokrát vyhnúť určitým nedorozumeniam. Deň otvorených dverí sa môže stať prirodzenou súčasťou kultúry školy a môže výrazným spôsobom napomôcť k vzájomnej efektívnej komunikácii medzi rodičmi a učiteľmi.

Diskusia k článku

Komentár:
Napíšte sem prosím číslo 1:
Meno:
Webstránku vytvorili: Katarína Fedičová a Peter Kán